13/06/2017

Karşılaştırma Tablosu

“Malzemenin akma gerilmesinin yüksek olduğu durumlarda ve soğuk şekil vermeyle sertleştirilmiş malzemelerde (çok düĢük θ0 değerlerinde) birim şekil değiştirme farkı az olacağından artık gerilmelerin de azalması az olacaktır. Bu nedenle yüksek dayanımlı malzemelerde titreşimle gerilme giderme uygulaması artık gerilmeleri kabul edilebilir seviyelere indiremeyeceğinden çok verimli bir uygulama olmamaktadır.

Sonuçta titreşimle gerilme giderme, harmonik kuvvetler etkisinde meydana gelen çevrime bağlı bir gerilme giderme prosesi olarak belirtilebilir. Denklem 3.23f‟de gösterildiği gibi dışarıdan verilen gerilme ile artık gerilmelerin toplamından malzemenin akma gerilmesinin farkı kadar artık gerilme giderme yapabilmektedir. 

Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise bu modelin sadece teorik olarak öne sürüldüğüdür. Deneysel çalışmalarla elde edilecek sonuçlar bu modelde bulunan amprik ifadelerle karşılaştırılarak ifadelerin doğruluğu sınanmalıdır. Modelde bulunan diğer parametrelerin titreĢimle gerilme giderme uygulaması için optimizeedilmesi de deneysel çalışmalarla belirlenmelidir.”

(Ertan Toparlak, 2011, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi)

Vibrasyonla Gerilim Giderme Hangi Durumda Tavsiye Edilmez : 

  • Soğuk Çekme malzemelerde